عروسی و سالگرد - سرویس‌ها

Wedding Favors

برای به یاد گذاشتن خاطره ای خوش از مراسم ازدواج شما هدایایی به رسم یادبود به مهمانان داده خواهد شد .

کارتهای ازدواج نیز مدتی قبل از بر گذاری مراسم ازدواج شما با درج نام عروس و داماد و تاریخ و محل برگذاری مراسم برای مدعوین فرستاده خواهد شد .

یکی از هدایایی که قبل از مراسم ازدواج به مهمانان داده خواهد شد نوعی شکلات بادام دار سنتی ایتالیایی است .

به طور سنتی در هنگام برگذاری مراسم ازدواج به سبک ایتالیا یی به مهمانان در ابتدای ورود یک عدد بادام با پوشش شکری داده میشود .

پنج بادام برای باروری ؛ شادی ؛ سلامتی ؛ طول عمر و ثروت شناخته میشوند .

از انجایی که این بادامها طعم تلخی دارند پوشش شکر روی انها یاد اور شیرینی پیوند ازدواج خواهند بود .