عروسی و سالگرد - سرویس‌ها

حمل و نقل

 

اتومبیل های لیموزین و یا خصوصی برای انتقال زن و شوهر، و خانواده و دوستان از هتل به مراسم و پس از ان بازگشت به هتل و یا به پذیرش.
اسب و کالسکه نیز در صورت تمایل شما در اختیارتان خواهد بود .