عروسی و سالگرد - سرویس‌ها

موسیقی

موسیقی که شما می خواهید در مراسم ازدواج شما پخش شود بسته به سلیقه شما خواهد بود .

شما میتوانید از موسیقی کلاسیک موسیقی مدرن و یا محلی ایتالیایی بهره مند شوید .