درباره عروسی و سالگرد

- طراحی مجالس عروسی به صورت اختصاصی

- مکان هایی مناسب و خارق العاده برای جشن های عروسی در سرتاسر ایتالیا

- مشاوره و کمک در کلیه جنبه های برنامه جشن عروسی

- طیف وسیعی از هتل ها

- برنامه های منحصر به فرد با تمرکز بر نیازهای هر زوج

- مراسم ثبت ازدواج در شهرداری

- مجالس عروسی در کلیسا

- تجدید میثاق ها

- وعده ازدواج

- مجالس نمادین

- سالگردها

- ماه عسل ها