عروسی و سالگرد - مکان‌ها

Weddings in Sorrento

Weddings in Sorrento

عروسی در سورنتو

 

یکی از بهترین مکانها برای برگذاری مراسم ازدواج شما دارای منظره زیبا از خلیج ناپل و همینگور منظره ای زیبا از جزیره کاپری

For better or wors  in seecknes and in health for richer and for poorer for as long as we both shall live

 

صومعه سان فرانچسکو یک صومعه قرون وسطایی در مرکز سورنتو است که فضای باز بسیار زیبایی دارد این صومعه تاریخی نیز مکان مناسبی برای بر گذاری مراسم ازدواج شماست .

مراسم ازدواج می تواند روزهای جمعه تا دو شنبه در ساعات  ۱۱   ؛    ۱۲   ؛   و ۱۳    انجام گیرد

سورنتو یک شهر کوچک است که روی صخره ها ساخته شده

باغهای لیموی شهر سورنتو مشهور است

معمولا از شهر سورنتو چشم اندازی زیبا به شهر ناپل دیده می شود .

صومعه سان فرانچسکو یک صومعه قرون وسطایی در مرکز سورنتو است که فضای باز بسیار زیبایی دارد این صومعه تاریخی نیز مکان مناسبی برای بر گذاری مراسم ازدواج شماست .

مراسم ازدواج می تواند روزهای جمعه تا دو شنبه در ساعات  ۱۱   ؛    ۱۲   ؛   و ۱۳    انجام گیرد

Corellea di tranova museum

این موزه واقع در مرکز شهر سورنتو در میان یک باغ احاطه شده است .

مراسم ازدواج می تواند روزهای جمعه تا دو شنبه در ساعات  ۱۱   ؛    ۱۲   ؛   و ۱۳    انجام گیرد

 

Vila fondi in piano del sorento

این ویلا ۳ کیلو متر از شهر سورنتو فاصله دارد با چشم اندازی زیبا از خلیج ناپل .

 مراسم ازدواج می تواند روزهای جمعه تا دو شنبه در ساعات  ۱۱   ؛    ۱۲   ؛   و ۱۳    انجام گیرد