عروسی و سالگرد - مکان‌ها

Weddings in Verona

Weddings in Verona

عروسی در ورونا

ورونا شهر عشاق  ابدیست (اشاره به روميو و ژولیت )

این شهر دارای نقاط دیدنی زیادی می باشد.

 

Piazza erbe

بازار مشور شهر ورونا و همچنین بوتیک های این شهر از نقاط دیدنی ورونا به شمار می ایند .

همچنین رود خانه ای زیبا از میان ورونا می گذرد .

Plazzo barbierri

شورای شهر شهر ورونا در این بنا واقع شده است .

مراسم از روز پنجشنبه تا شنبه بر گذار می شود .

تالار گوارینتی با نقاشیها و شومینه زیبا و کلاسیک خود در در صومعه شهر واقع شده است .

شما می توانید از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر نراسم خود را برگذار کنید .

 

خانه منتسب به ژولیت که داخل ان را به شکل ابتدای قرن بیستم باز سازی کرده اند یک بنای سبک گوتیک است با پنجره های بزرگ و البته تراس مشهور ان

در باغ این بنا مجسمه برنزی ژولیت قرار دارد.

مراسم از روز پنجشنبه تا شنبه بر گذار می شود .