عروسی و سالگرد - سرویس‌ها

Wedding cake

 

کیک عروسی

در مراسم ازدواج  معمولا کیک بعد از ناهار سرو می شود .

کیک بستگی به تعداد مهمانها و سلیقه عروس و داماد دارد .

در ایتالیا کیک عروسی معمولا با خامه زیاد و به صورت ۱ ؛ ۳؛ یا ۵ طبقه می باشد .

تنوع در طعم خامه  کیک وهمینطور دکور روی کیک بسته به میل و سلیقه شما دارد .